เทมเพลต
Santa Claus
Christmas Tree
Rabbit Santa Claus
Santa Claus with a snowman
Bûche de Noëlle cake