เทมเพลต
หัวใจและดอกไม้ส่องประกาย
Stick
Crown
Heart Key
Little Ring
Crown
Crown
Ribbon
Heart and Ribbon tag (for wrapping)
3D Ribbon Tiara
3D Flower Tiara
Ribbon
Red ring
Blue ribbon
Tiara
Ring
Crown
Heart key
Crown