Personvernerklæring

Velkommen til personvernerklæringen til EPOCH D’ENFANCE.

EPOCH D’ENFANCE respekterer personvernet ditt, og vi forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysningene når du besøker nettstedet vårt (uansett hvor du besøker det fra), og informerer deg om dine personvernrettigheter og hvordan du er beskyttet i henhold til loven.

Denne personvernerklæringen har en strukturert inndeling, slik at du kan klikke deg direkte til de spesifikke områdene som er angitt nedenfor. Ved å bruke ordlisten får du en forklaring på begrepene som brukes i denne personvernerklæringen.

1. [VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER]
2. [OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG]
3. [HVORDAN DINE PERSONOPPLYSNINGER SAMLES INN]
4. [HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER]
5. [FREMLEGGELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER]
6. [INTERNASJONALE OVERFØRINGER]
7. [DATASIKKERHET]
8. [DATAOPPBEVARING]
9. [DINE JURIDISKE RETTIGHETER]
10. [ORDLISTE]

1. Viktig informasjon og hvem vi er

Vi kan samle inn og behandle følgende opplysninger om deg:

Formålet med denne personerklæringen

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvordan EPOCH D’ENFANCE samler inn og behandler dine personopplysninger gjennom din bruk av dette nettstedet, inkludert alle opplysninger du fremlegger via dette nettstedet når du registrerer deg for fanklubben eller nyhetsbrevet vårt, kjøper et produkt eller en tjeneste eller deltar i en konkurranse.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen samt eventuelle andre personvernerklæringer eller eventuelle rimelige behandlingsmerknader vi fremlegger ved spesielle anledninger når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er fullstendig klar over hvordan og hvorfor vi bruker opplysningene dine. Denne personvernerklæringen supplerer de andre merknadene og er ikke ment å overstyre dem.

Behandlingsansvarlig

EPOCH D’ENFANCE i Str. 196 rue Houdan, Immeuble Le Clémencia, 92330 Sceaux, FRANCE er behandlingsansvarlig og har ansvaret for dine personopplysninger (samlet kalt selskapet, “vi”, “oss” eller “vår(t/re)” i denne personvernerklæringen).

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig som har ansvar for å føre tilsyn med spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter, kan du kontakte databeskyttelsesansvarlig ved hjelp av informasjonen nedenfor.

Kontaktdetaljer

Dette er kontaktinformasjonen til vår databeskyttelsesansvarlige:dpo@epochdenfance.fr.

I henhold til artikkel 77 i Personvernforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) kan du når som helst legge inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten i landet du bor i, om hvordan personopplysningene dine behandles, hvis du mener at opplysningene behandles på en urettmessig måte.

Vår ansvarlige tilsynsmyndighet er DIPEEO (dpo@epochdenfance.fr).

Her finner du en oversikt over norsk tilsynsmyndigheter: www.datatilsynet.no

Vi setter imidlertid pris på at du henvender deg til oss, slik at vi har mulighet til å se på problemet før du kontakter til tilsynsmyndigheten.

Endringer i personvernerklæringen og din plikt til å informere oss om endringer

Denne versjonen ble sist oppdatert [06.04.2023]. Hvis du vil ha tidligere versjoner, kan du kontakte oss. Det er viktig at personopplysningene vi har om deg, er nøyaktige og oppdaterte. Vennligst hold oss informert hvis dine personopplysninger endres i løpet av relasjonen vår.

Tredjepartkoblinger

Dette nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder, programtillegg og applikasjoner. Ved å klikke på eller aktivere disse koblingene kan tredjeparter samle inn eller dele opplysninger om deg. Vi kontrollerer ikke disse nettstedene fra tredjeparter og er ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringene til alle nettstedene du besøker.

2. Opplysninger vi samler inn om deg

Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon om en enkeltperson som kan identifisere personen. Det inkluderer ikke opplysninger der identiteten er fjernet (anonyme opplysninger).
Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg som vi har gruppert som følger:

 • Identifikasjonsopplysninger omfatter fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikasjon, kjønn og fødselsdato.
 • Kontaktopplysninger omfatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Finansopplysninger omfatter opplysninger om bankkonto og betalingskort.
 • Transaksjonsopplysninger omfatter informasjon om betalinger til og fra deg og andre opplysninger om produkter og tjenester du har kjøpt hos oss.
 • Interaksjonsopplysninger omfatter meldinger og henvendelser til oss og din interaksjon med våre sider for sosiale medier, som drives av gruppeselskapene våre.
 • Tekniske opplysninger omfatter IP-adresse, din påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og -plassering, typer og versjoner av programtillegg for nettleser, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til dette nettstedet.
 • Profilopplysninger omfatter brukernavnet eller passordet ditt, kjøp eller ordrer du har gjennomført, interesser, preferanser, tilbakemeldinger og svar på undersøkelser.
 • Bruksopplysninger omfatter informasjon om hvordan du bruker nettstedet, produktene og tjenestene.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger omfatter dine preferanser med hensyn til å motta markedsføringsmateriell fra oss og våre tredjeparter samt dine kommunikasjonspreferanser.

I tillegg samler vi inn, bruker og deler aggregerte opplysninger, for eksempel statistiske og demografiske opplysninger, for et hvilket som helst formål. Aggregerte opplysninger kan være avledet fra dine personopplysninger, men anses ikke som personopplysninger i henhold til loven fordi disse opplysningene ikke direkte eller indirekte avslører identiteten din. Vi kan eksempelvis aggregere bruksopplysningene dine for å beregne prosentandelen brukere som får tilgang til en bestemt nettstedsfunksjon. Hvis vi imidlertid kombinerer eller kobler aggregerte opplysninger til dine personopplysninger, slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte opplysningene som personopplysninger som vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi samler ikke inn spesialkategorier med personopplysninger om deg (dette inkluderer informasjon om rase eller etnisitet, religiøs overbevisning eller livssyn, sexliv, seksuell legning, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helsen din og genetiske og biometriske opplysninger). Vi samler heller ikke inn informasjon om straffedommer og lovbrudd.

Hvis du ikke oppgir personopplysninger

I tilfeller der vi må samle inn personopplysninger i henhold til loven og i samsvar med vilkårene i en avtale vi har inngått med deg, og du unnlater å oppgi disse opplysningene når du blir bedt om det, kan det hende vi ikke kan oppfylle avtalen vi har eller prøver å inngå med deg (for eksempel for å levere varer eller tjenester til deg). I så fall kan det hende at vi må kansellere et produkt eller en tjeneste vi har inngått avtale om, men vi varsler deg hvis dette er tilfellet på det aktuelle tidspunktet.

3. Hvordan samles personopplysningene inn?

Vi bruker forskjellige metoder for å samle inn opplysninger fra og om deg, inkludert gjennom:

Direkte interaksjon. Du kan levere identifikasjons-, kontakt- og finansopplysningene dine ved å fylle ut skjemaer eller ved å korrespondere med oss per post, telefon, e-post eller på annen måte. Dette omfatter personopplysninger du oppgir når du:

 • søker om våre produkter eller tjenester,
 • oppretter en konto på nettsiden vår og blir med i fanklubben,
 • abonnerer på våre tjenester eller publikasjoner,
 • ber om å få tilsendt markedsføringsmateriell,
 • blir med i en konkurranse, kampanje eller undersøkelse, eller
 • gir oss tilbakemelding.

Automatiserte teknologier eller interaksjoner. Når du samhandler med nettstedet vårt, kan vi automatisk samle inn tekniske opplysninger om utstyret ditt samt nettleseraktivitet og -mønstre. Vi samler inn disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler, serverlogger og andre lignende teknologier.

Serverloggfiler

Hvis du bare bruker nettstedet til informasjonsformål, det vil si hvis du ikke registrerer deg hos oss eller gir oss informasjon på annen måte, samler vi bare inn personopplysninger som nettleseren din videresender til serveren vår.

Hvis du kaller opp nettstedet vårt, samler vi inn følgende informasjon:

 • vertsnavn og IP-adresse for klienten til personen som besøker nettstedet
 • type nettleser og operativsystem som brukes
 • dato og klokkeslett for forespørselen
 • første forespørselslinje ...
 • HTTP-statuskode
 • størrelse på HTTP-svar
 • nettstedet forespørselen ble sendt fra

Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er vår berettigede interesse i samsvar med artikkel 6 (1) (f) i Personvernforordningen (GDPR), fordi behandlingen er teknisk nødvendig for å vise nettstedet vårt, sørge for at det er stabilt og trygt, og for å gi deg en god brukeropplevelse.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettstedet vårt sender til terminalenheten din med det formål å føre bestemte registre. Ved å bruke informasjonskapsler:

 1. husker terminalenhetene dine (f.eks. nettlesere) dine preferanser (f.eks. språk) og aktiviteter (f.eks. påloggingsstatus, varer i handlekurven osv.) på nettstedet vårt, slik at vi kan levere en personlig og bedre brukeropplevelse på nettstedet vårt (nødvendige kapsler),
 2. holder vi oversikt over interaksjonen din med nettstedet vårt, noe som gir oss nyttig og viktig innsikt som vi bruker til å forbedre nettstedet vårt (ytelseskapsler), og
 3. basert på ditt samtykke holder våre Adtech-partnere oversikt over nettleserregistrene dine på internett, slik at vi kan levere personlig reklame som med større sannsynlighet er av interesse for deg (markedsføringskapsler).

Informasjonskapselen identifiserer terminalenheten din, vanligvis nettleseren din, men den kan ikke identifisere din individuelle identitet. Du kan velge om du vil tillate oss eller tredjeparter (våre Adtech-partnere) å bruke ytelseskapsler og markedsføringskapsler. Når vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse annonsen vår eller analysere nettilgang, ber vi om din forhåndsgodkjenning til dette. Vi kan også motta tekniske opplysninger om deg når du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre.

Hvis du vil ha mer informasjon eller endre informasjonskapselinnstillingene dine, inkludert tilbaketrekking av samtykke, kan du besøke siden for informasjonskapselinnstillinger ved å velge koblingen nederst på hver nettside.

Vi aktiverer og bruker ikke informasjonskapsler i forbindelse med annonsering til eller analyse av nettilgangen til våre brukere som er under 16 år. For å overholde denne policyen ber vi deg om å erklære at du er 16 år eller eldre når vi innhenter ditt samtykke til å aktivere informasjonskapsler for disse formålene.

Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysninger om deg fra forskjellige tredjeparter som beskrevet nedenfor:

 • Tekniske opplysninger fra følgende parter:
  • analyseleverandører,
  • annonsenettverk og
  • søkeinformasjonsleverandører
 • Kontakt-, finans- og transaksjonsopplysninger fra leverandører av tekniske tjenester og betalings- og leveringstjenester.
 • Identifikasjons- og kontaktopplysninger fra datameglere eller -aggregeringsenheter.

4. Hvordan vi bruker dine personopplysninger, og juridiske grunnlag

Dine personopplysninger vil bare bli brukt når det er tillatt i henhold til loven. Vanligvis bruker vi dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • Når du har gitt ditt samtykke til behandling av dine personligopplysninger i samsvar med artikkel 6 (1)(a) i Personvernforordningen (GDPR). Dette er vanligvis tilfellet når vi sender deg markedsføringskommunikasjon, eller når vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet til markedsføring, analyse eller andre formål som ikke er strengt nødvendig for å levere tjenestene du ba om. Du kan trekke tilbake samtykket til markedsføring når som helst ved å endre informasjonskapselinnstillingene eller kontakte oss.
 • Når vi skal oppfylle avtalen vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg i samsvar med artikkel 6 (1)(b) i Personvernforordningen (GDPR).
 • Når det er nødvendig for våre (eller en tredjeparts) berettigede interesser og dine interesser, og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene i henhold til artikkel 6 (1)(f) i Personvernforordningen (GDPR).
 • Når vi må overholde juridiske eller lovbestemte forpliktelser i henhold til artikkel 6 (1)(c) i Personvernforordningen (GDPR).

Våre formål med å bruke personopplysningene dine

I tabellen nedenfor har vi beskrevet alle måter vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke juridiske grunnlag vi baserer oss på. Vi har også identifisert våre berettigede interesser der dette er hensiktsmessig.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger for mer enn ett juridisk grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker opplysningene til. Du må gjerne kontakte oss hvis du trenger informasjon om det spesifikke juridiske grunnlaget vårt for å behandle dine personopplysninger der mer enn ett grunnlag er angitt i tabellen nedenfor.

Formål/aktivitet Type opplysning Juridisk grunnlag for behandling, inkludert grunnlag for berettiget interesse
For å registrere deg som ny kunde eller medlem i fanklubben. (a) Identifikasjon
(b) Kontakt
Oppfylle en avtale med deg
For å behandle og levere ordren din, inkludert:
(a) behandle betalinger, avgifter og gebyrer
(b) kreve inn betaling og skyldige beløp
(a) Identifikasjon
(b) Kontakt
(c) Finans
(d) Transaksjon
(e) Markedsføring og kommunikasjon
(a) Oppfylle en avtale med deg (b) Nødvendig for våre berettigede interesser (for å kreve inn gjeld til oss)
For å behandle relasjonen med deg, som omfatter å:
(a) meddele deg om endringer i våre betingelser eller vår personvernerklæring
(b) be deg om å gi en vurdering eller ta en undersøkelse
(a) Identifikasjon
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Markedsføring og kommunikasjon
(a) Oppfylle en avtale med deg (b) Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse
(c) Nødvendig for våre berettigede interesser (for å holde registrene våre oppdatert og undersøke hvordan kundene bruker produktene/tjenestene våre)
For å gjøre det mulig for deg å delta i en premietrekning eller konkurranse eller fullføre en undersøkelse (a) Identifikasjon
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Bruk
(e) Markedsføring og kommunikasjon
(a) Oppfylle en avtale med deg
(b) Nødvendig for våre berettigede interesser (for å undersøke hvordan kundene bruker produktene/ tjenestene våre, og for å utvikle dem og utvide virksomheten)
For å administrere og beskytte virksomheten vår og dette nettstedet (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og drifting av data) (a) Identifikasjon
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(a) Nødvendig for våre berettigede interesser (for å drive virksomheten vår, levere administrasjons- og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, forhindre svindel og i forbindelse med en omorganisering av virksomheten eller en grupperestrukturering)
(b) Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse
For å levere relevant nettverks- og annonseinnhold til deg og måle eller forstå effektiviteten til annonsene vi leverer (a) Identifikasjon
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Bruk
(e) Markedsføring og kommunikasjon
(f) Teknisk
Ditt samtykke
For å bruke dataanalyse for å forbedre nettstedet vårt, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og opplevelser (a) Teknisk
(b) Bruk
Ditt samtykke
For å komme med forslag og anbefalinger om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg (a) Identifikasjon
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(d) Bruk
(e) Profil
Ditt samtykke
For å legge til rette for din interaksjon med oss på sosiale medier, f.eks. X, Facebook og Instagram (a) Identifikasjon
(b) Interaksjon
Nødvendig for våre berettigede interesser (for å få tilbakemelding på våre aktiviteter og forenkle kommunikasjonen med deg)

Markedsføring og kampanjer

Vi kan bruke dine identifikasjons-, kontakt-, bruks- og profilopplysninger samt tekniske opplysninger til å danne oss et bilde av hva vi tror du ønsker deg eller har behov for, eller hva som kan være av interesse for deg. Slik bestemmer vi hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for deg (vi kaller dette markedsføring).

Du vil motta markedsføringskommunikasjon hvis du har bedt om informasjon fra oss eller kjøpt varer eller tjenester fra oss, eller hvis du oppga opplysningene dine da du deltok i en konkurranse eller registrerte deg for en kampanje. I disse tilfellene ber vi om ditt samtykke til at vi bruker dine personopplysninger til disse formålene.

Tredjeparts markedsføring

Vi innhenter ditt uttrykkelige samtykke før vi deler dine personopplysninger med et selskap utenfor Epoch-gruppen av selskaper for markedsføringsformål.

Trekke tilbake samtykket

Du kan når som helst be oss eller tredjeparter om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger, ved å logge deg på nettstedet og merke av eller fjerne merket for relevante bokser for å justere markedsføringspreferansene dine eller ved å følge de relevante koblingene i markedsføringsmeldinger som er sendt til deg, eller ved å kontakte oss på et hvilket som helst tidspunkt.

Der du trekker tilbake ditt samtykke til å motta disse markedsføringsmeldingene, gjelder ikke dette personopplysninger som er gitt til oss som et resultat av et produkt- eller tjenestekjøp, en produkt- eller tjenesteopplevelse eller andre transaksjoner.

Endring av formål

Vi vil bare bruke dine personopplysninger til formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet vurderer at vi må bruke dem av en annen grunn, og at årsaken er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker å en forklaring på hvordan behandlingen av det nye formålet er forenlig med det opprinnelige formålet, kan du kontakte oss.

Hvis vi må bruke personopplysningene dine til ikke-relatert formål, vil du motta et varsel om dette samt en forklaring på det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre dette.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine uten din viten eller ditt samtykke, i samsvar med reglene ovenfor, der dette er påkrevd eller tillatt i henhold til loven.

5. Fremleggelse og overføring av dine personopplysninger til tredjeparter

Vi selger ikke, og kommer aldri til å selge, noen av dine personopplysninger til noen tredjepart, inkludert navn, adresse, e-postadresse eller kredittkortinformasjon. Vi deler imidlertid opplysningene dine med følgende kategorier av selskaper som en viktig del av å kunne tilby tjenestene våre til deg, som beskrevet i denne erklæringen.

Dette gjør vi for å oppfylle avtalen som er inngått med deg, eller for å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelsen i henhold til artikkel 6 (1) (b) i Personvernforordningen (GDPR) eller for våre berettigede interesser i henhold til artikkel 6 (1) (f) i Personvernforordningen (GDPR):

 • Selskaper i EPOCH GROUP, fordi andre deler av gruppen vår noen ganger er ansvarlige for ulike aktiviteter (f.eks. økonomi og lagring).
 • Selskaper som utfører tjenester for å levere kjøpet til deg, for eksempel leverandører av betalingstjenester, lagertjenester, ordrepakkingstjenester og leveringsselskaper.
 • Tjenesteleverandører som fungerer som behandlere med base i Japan og EU som tilbyr IT- og systemadministrasjonstjenester.
 • Profesjonelle rådgivere som fungerer som behandlere eller har felles behandlingsansvar, inkludert advokater, banker, revisorer og forsikringsselskaper med base i Japan og EU som tilbyr konsulent-, bank-, forsikrings- og regnskapstjenester samt juridiske tjenester.
 • Kompetente offentlige myndigheter, f.eks. myndigheter som har ansvaret for skatt, toll, regulering, etterforskning, rettigheter osv. som vi er pålagt å gi personopplysninger til under visse omstendigheter og i henhold til lovbestemte forpliktelser vi er underlagt.

Vi vil imidlertid bare videreformidle din personlige informasjon til partnere som jobber på oppdrag for oss, for å tilby reklametjenester eller nettanalyse hvis du har gitt samtykke til dette i forkant.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til egne formål, og vi tillate bare at de behandler dine personopplysninger til spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner.

6. Internasjonale overføringer

Vår fremleggelse eller deling av dine personopplysninger til enhetene som er oppført over (5), kan innebære at opplysningene dine overføres utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Hver gang vi overfører dine personopplysninger fra EØS, sørger vi for at det gis en lignende grad av beskyttelse ved å sørge for at minst én av følgende garantier er implementert:

 1. Vi overfører bare personopplysningene dine til land som er ansett for å gi et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger av EU-kommisjonen. For mer informasjon, se EU-kommisjonen: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (Tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i land utenfor EU).
 2. Når vi bruker visse tjenesteleverandører, kan vi benytte spesifikke avtaler som er godkjent av EU-kommisjonen og beskytter personopplysningene i samme grad som i Europa. For mer informasjon, se EU-kommisjonen: Modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeland.

Vennligst kontakte oss hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke mekanismen vi bruker når vi overfører dine personopplysninger fra EØS.

7. Datasikkerhet

Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine ved et uhell går tapt eller brukes eller blir tilgjengelige på en uautorisert måte, eller endres eller fremlegges. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til ansatte, agenter, kontraktører og andre tredjeparter som har et forretningsrelatert behov for å få tilgang til opplysningene. De kan bare behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere mistenkte brudd på personopplysninger, og vi varsler deg og enhver gjeldende tilsynsmyndighet om brudd når vi er pålagt å gjøre dette i henhold til loven.

8. Datalagring

Hvor lenge bruker dere mine personopplysninger?

Personopplysningene dine lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem for, inkludert for å oppfylle eventuelle juridiske krav eller regnskaps- eller rapporteringskrav.

For å kunne fastsette riktig oppbevaringsperiode for personopplysninger vurderer vi mengden, arten og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade på grunn av uautorisert bruk eller fremleggelse av dine personopplysninger, formålene for behandlingen av personopplysningene og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter, og gjeldende juridiske krav.

I henhold til loven, og for skatterelaterte formål, må vi oppbevare grunnleggende informasjon om våre kunder (inkludert kontakt-, identifikasjons-, finans- og transaksjonsopplysninger) i seks år etter at de opphører å være kunder. Under noen omstendigheter kan du be oss om å slette opplysningene dine: Se [Be om sletting] nedenfor for mer informasjon.

I noen tilfeller kan vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) i forbindelse med forskning eller for statistiske formål. I så fall kan vi bruke opplysningene på ubestemt tid uten ytterligere varsel til deg.

9. Dine juridiske rettigheter

Under visse omstendigheter er personopplysningene dine beskyttet i henhold til datavernlover. Klikk på koblingene nedenfor for å finne ut mer om disse rettighetene:

 1. [Be om tilgang til dine personopplysninger].
 2. [Be om korrigering av dine personopplysninger].
 3. [Be om sletting av dine personopplysninger].
 4. [Protester mot behandling av dine personopplysninger].
 5. [Be om begrenset behandling av dine personopplysninger].
 6. [Be om overføring av dine personopplysninger].
 7. [Rett til å trekke tilbake samtykket].

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene som er angitt ovenfor, kan du kontakte oss.

Gebyr kreves vanligvis ikke

Du trenger ikke å betale gebyr for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr hvis forespørselen din åpenbart er ubegrunnet, repeterende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen din under disse omstendighetene.

Det vi kanskje trenger fra deg

Det kan hende vi må be om spesifikk informasjon, slik at vi kan bekrefte identiteten din og sikre din rett til å få tilgang til personopplysningene dine (eller utøve noen av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke blir fremlagt til noen som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i forbindelse med din forespørsel om å få raskere svar.

Svarfrist

Vi prøver å svare på alle berettigede forespørsler innen en måned. Noen ganger kan det ta lengre tid enn en måned hvis forespørselen din er spesielt komplisert eller du har kommet med mange forespørsler. I slike tilfeller varsler vi deg og holder deg oppdatert.

10. Ordliste

JURIDISK GRUNNLAG

Berettiget interesse betyr vår virksomhets interesse i å drive og administrere virksomheten, slik at vi kan levere den/det beste tjenesten/produktet og den beste og sikreste opplevelsen til deg. Vi sørger for at vi vurderer og balanserer potensiell innvirkning på deg (både positiv og negativ) og dine rettigheter før vi behandler dine personopplysninger for våre berettigede interesser. Vi bruker ikke personopplysningene dine til aktiviteter hvis våre interesser overstyres av innvirkningen på deg (med mindre vi har ditt samtykke eller på annen måte er pålagt eller har tillatelse til dette i henhold til loven). Ved å kontakte oss kan du få ytterligere informasjon om hvordan vi vurderer våre berettigede interesser i forhold til potensiell innvirkning på deg med hensyn til bestemte aktiviteter.

Oppfyllelse av avtalen betyr å behandle opplysningene dine der det er nødvendig for å oppfylle en avtale du har inngått, eller for å iverksette tiltak på din forespørsel før en slik avtale inngås.

Overholde juridisk eller lovbestemt forpliktelse betyr å behandle dine personopplysninger der det er nødvendig for å overholde en juridisk eller lovbestemt forpliktelse som vi er underlagt.

DINE JURIDISKE RETTIGHETER

Du har rett til følgende:

Be om tilgang til personopplysningene dine (også kjent som tilgangsrettigheter (DSAR)). Dette gjør at du kan motta en kopi av personopplysningene vi har om deg, og kontrollere at vi behandler dem på en lovmessig måte.

Be om korrigering av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å be om at ufullstendige eller unøyaktige opplysninger vi har om deg, korrigeres, men det kan hende at vi må verifisere nøyaktigheten av de nye opplysningene du gir oss.

Be om sletting av dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å slette eller fjerne personopplysninger når det ikke foreligger noen god grunn til å fortsette behandlingen av dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine når du har utøvd din rett til å motsette deg behandling (se nedenfor), når vi kan ha behandlet informasjonen din på en ulovlig måte, eller når vi er pålagt å slette dine personopplysninger for å overholde lokal lovgivning. Vær imidlertid oppmerksom på at vi, av spesifikke juridiske grunner som vil bli varslet til deg, hvis aktuelt, kanskje ikke alltid vil være i stand til å etterkomme forespørselen din om sletting på tidspunktet for forespørselen din.

Protestere mot behandlingen av dine personopplysninger hvis vi (eller en tredjepart) har en berettiget interesse og det er noe med din spesifikke situasjon som gjør at du vil motsette deg behandling på dette grunnlaget, fordi du føler at det påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. Du har også rett til å protestere i tilfeller der vi behandler personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål. I noen tilfeller kan vi påvise at vi har tvingende legitime grunner til å behandle opplysningene dine som tilsidesetter dine rettigheter og friheter.

Be om begrenset behandling av personopplysningene dine. Dette gjør at du kan be oss om å stanse behandlingen av dine personopplysninger i følgende scenarioer: (a) hvis du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten til opplysningene (b) når vår bruk av opplysningene er ulovlig, men du ikke vil at vi skal slette dem, (c) når du har behov for at vi oppbevarer opplysningene, selv om vi ikke lenger trenger dem, fordi du må fastsette, utøve eller forsvare juridiske krav, eller (d) når du har motsatt deg vår bruk av opplysningen dine, men vi må bekrefte om vi har overstyrende legitime grunner til å bruke dem.

Be om overføring av dine personopplysninger til deg eller en tredjepart. Vi leverer personopplysningene til deg, eller en tredjepart, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format. Merk at denne rettigheten bare gjelder automatisert informasjon som du opprinnelig ga ditt samtykke til at vi kan bruke, eller når vi har brukt opplysningene til å oppfylle en avtale med deg.

Trekke tilbake samtykket når som helst hvis vi er avhengige av samtykke for å behandle dine personopplysninger. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av eventuell behandling som ble utført før du trakk tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan tilby visse produkter eller tjenester til deg. Vi underretter deg hvis dette er tilfellet på tidspunktet du trekker tilbake samtykket.