Notice on products

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้างว่าเล่นร่วมกับสินค้าอควาบีทได้

บริษัท อีปอค จำกัด (EPOCH) ทราบว่ามีของเล่นประเภทลูกปัดที่เชื่อมติดกันด้วยน้ำ จัดจำหน่ายโดยบริษัทต่างๆ อยู่ทั่วโลก

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ เราได้รับแจ้งว่ามีผลิตภัณฑ์จำนวนมากแอบอ้างว่า "สามารถเล่นร่วมกับสินค้าควาบีทได้"

ผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้างว่า "สามารถเล่นร่วมกับสินค้าควาบีทได้" เหล่านี้ มิได้จัดหา จัดเตรียม หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท อีปอค จำกัด (EPOCH) และผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า อควาบีท (Aquabeads) ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกัน และ รับผิดชอบเกี่ยวกับ คุณภาพ หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้างเหล่านี้ได้ และไม่สามารถรับประกันว่าเม็ดลูกปัด อุปกรณ์ประกอบ เช่น ปากกา หรือถาด ของผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้างจะนำมาเล่นร่วมกับสินค้าอควาบีทได้เช่นกัน

บริษัท อีปอค จำกัด (EPOCH) ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แอบอ้างเหล่านี้

สินค้า อควาบีท วางจำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 ในประเภทของเล่นและงานฝีมือ ผลิตโดย บริษัท อีปอค จำกัด (EPOCH) ผลิตภัณฑ์ของอควาบีทมีวางจำหน่ายในกว่า 45 ประเทศทั่วทุกภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์อควาบีท ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของเล่นของทุกประเทศและภูมิภาคที่วางจำหน่าย

วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อควาบีทนั้นผ่านการรับประกันความปลอดภัยและรับรองคุณภาพ โดยการทดสอบของเล่นตามมาตรฐานความปลอดภัยของเล่นที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศและ / หรือภูมิภาคที่วางจำหน่าย

** "อควาบีท" เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท อีปอค จำกัด(EPOCH)