För föräldrar

Med färgglada Aquabeads kan ditt barn göra fantastiska pärlkreationer!


Vad är Aquabeads?

* Aquabeads är en rolig och säker produkt som barnen kan vara kreativa och ha roligt med i timmar! Aquabeads är perfekt för barn från 4 år.


* Aquabeads är unika pärlor som klistras ihop med vatten. Ingen värme behövs så barnen kan ha roligt under hela processen från början till slut, vilket ger dem mycket nöje.


* Det utvecklades i Japan där det har varit framgångsrikt på marknaden sedan 2004. Nu säljs det i fler än 45 länder.


Aquabeads Innehåll

* Utomstående testlaboratorier har bekräftat att Aquabeads är anpassat till globala leksakssäkerhetsnormer, som EN71 och ASTM F963. Dessutom har allt innehåll bedömts av experter som bekräftat att det är anpassat till USA:s standard för konstmaterial, ASTM D4236.


* Huvudbeståndsdelen i pärlorna är PVOH (PVA/polyvinylalkohol). Det har inte förekommit några rapporter som tyder på att PVOH är giftigt. Det har också godkänts som farmaceutiskt hjälpämne (tillsats), och används i beläggningar för piller/tabletter etc. Det används också i andra produkter, inklusive kosmetika, såsom skönhetslotion, förpackningsmaterial för livsmedel och lim som används i den typ av frimärken som fästs genom att applicera fukt.


* Ett illasmakande medel har tillsatts i pärlorna för att förhindra att barn oavsiktligt äter/sväljer dem. Detta illasmakande medel bedöms inte ha några hälsoeffekter. Om ditt barn oavsiktligt får pärlor i munnen, skölj med vatten för att ta bort den bittra smaken. Det kan även förekomma att det illasmakande medlet sitter kvar på händerna efter lek, så tvätta händerna noggrant efter användning.


Varför välja Aquabeads?

* Aquabeads är en rolig och säker produkt för barn att njuta av timmar av kreativt nöje! Med färgglada Aquabeads kan ditt barn göra fantastiska pärlor! Aquabeads produkter är designade för att uppmuntra barns kreativitet och fantasi.


Om ditt barn råkar svälja pärlorna.

* Pärlorna innehåller inga ämnen som är farliga för hälsan, men vi rekommenderar att uppsöka läkare. Vi kan även tillhandahålla en innehållsförteckning vid begäran.


Om ditt barn råkar få in en pärla i örat.

* Sök omedelbart medicinsk rådgivning hos ditt barns läkare. Om du försöker att avlägsna pärlorna själv finns det risk att pärlorna hamnar längre in i hörselgången och orsakar skador i örat.


* Pärlorna blir klibbiga i kontakt med fukt. Därför kan pärlorna vara svårare att avlägsna när de fastnat inuti örat. Avstå från bad, dusch etc. tills ditt barn har genomgått en medicinsk undersökning av läkare.


* Vi kan även tillhandahålla en innehållsförteckning vid begäran. Vänligen kontakta oss.


warning-img


Meddelande om produkter som påstår sig vara kompatibla med Aquabeads

* EPOCH Company, Limited är medvetet om att det finns många stick-med-vatten-pärlor som erbjuds över hela världen av tredjepartssäljare.

* Under de senaste åren har vi upptäckt många produkter som påstår sig vara "kompatibla med Aquabeads". Dessa produkter som påstår sig vara "kompatibla med Aquabeads" tillhandahålls inte av, sponsras av eller associeras på något sätt med Epoch Company, Limited. De är inte heller associerade med dess produkter som säljs under varumärket Aquabeads. Därför kan vi inte garantera kvaliteten eller säkerheten för dessa tredjepartsprodukter, och vi kan inte heller garantera kompatibiliteten för någon av tredje parts pärlor, eller tillbehörsprodukter som pennor eller brickor. EPOCH Company, Limited tar inget ansvar eller ansvar för någon skada eller förlust som orsakats av användningen av dessa tredjepartsprodukter.

* Såldes först 2004 som ett konst- och hantverkssortiment av leksaker skapade av EPOCH Company, Limited, Aquabeads-produkter säljs nu i över 45 länder och regioner. Aquabeads produkter följer leksakssäkerhetsstandarderna i alla länder och regioner där de säljs. Säkerheten och kvaliteten på alla material som används i Aquabeads produkter garanteras och garanteras genom leksakstester baserade på tillämpliga leksakssäkerhetsstandarder i varje land och/eller region där de säljs.

** Aquabeads" är ett varumärke som tillhör EPOCH Company, Limited.


Viktig information

* Vänligen läs instruktionerna noggrant tillsammans med ditt barn.

* Ej avsedda som livsmedel.

* Under alla kreativa aktiviteter rekommenderar vi att barn bär skyddskläder och/eller gamla kläder och att du täcker möbler och mattor.

* Använd inte på kläder, möbler etc. då färgen kan överföras och fläcka ner. Om våta pärlor kommer i kontakt med kläder, tvätta enligt tillverkarens instruktioner.

* Använd den medföljande layoutbrickan. Använd Aquabeads på en plan arbetsyta.

* För att undvika att färgen bleknar, håll pärlorna skyddade från solljus.

* Se till att pärlorna förvaras på en torr plats för att undvika att pärlorna deformeras.

* Förvara eller lek inte med Aquabeads i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden.

* Rör inte vid pärlorna med våta händer.

* Spara instruktionerna för framtida bruk.


How were Aquabeads invented?