Σχετικά μ' αυτόν τον ιστότοπο

Πνευματικά δικαιώματα


Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των άρθρων και των εικόνων σ' αυτόν τον ιστότοπο. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται από την Epoch Epoch di Fantasia srl.
Το υλικό σ' αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, προσαρμοστεί, εμφανιστεί ή διανεμηθεί εκτός από εξαιρέσεις από τα πνευματικά δικαιώματα.


Περιορισμός χρήστη


Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται μόνο για τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών.


Ρήτρα παραίτησης


1.Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου ενδέχεται να μην εμφανίζεται με ακρίβεια λόγω κυκλωμάτων επικοινωνίας, υλικού, λογισμικού ή άλλων μηχανημάτων ή εξοπλισμού. Η Epoch Epoch di Fantasia srl. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επ' αυτού.
2.Οι πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτόν τον ιστότοπο ενημερώνονται κατά τη στιγμή της τοποθέτησης, επομένως, η ορθότητα ή η ακεραιότητά τους δεν πιστοποιούνται επί του παρόντος.
3.Η Epoch Epoch di Fantasia srl. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών γι' ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή ζημίες που προκύπτουν από την αποτυχημένη χρήση αυτού του ιστότοπου.


Απαιτήσεις υλικού


●Πρόγραμμα περιήγησης

Αυτός ο ιστότοπος προτείνει το ακόλουθο περιβάλλον προβολής (τελευταία έκδοση).


<υπολογιστής>

Windows

  • • Internet Explorer (Η προβολή σε προβολή συμβατότητας δεν συνιστάται.)
  • • Microsoft Edge
  • • Google Chrome

Mac

  • • Σαφάρι
  • • Google Chrome

<smart phone, tablet>

Android

  • • Google Chrome

iPhone, iPad

  • • Safari
  • • Google Chrome

Ωστόσο, για τον ιστότοπο κάθε προϊόντος, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτείται ένα πρωτότυπο προτεινόμενο περιβάλλον ανάλογα με το περιεχόμενο του δημοσιευμένου περιεχομένου. Για λεπτομέρειες, ελέγξτε τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο κάθε προϊόντος.


●Σχετικά με το JavaScript


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί JavaScript.
Το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν το JavaScript δεν είναι ενεργοποιημένο.
Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας.


Σημειώσεις


• Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ελαττώματα που προκύπτουν από το περιβάλλον λειτουργίας του υπολογιστή σας.
• Η χρήση/μη χρήση λογισμικού ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχεται με ευθύνη κάθε χρήστη σε περίπτωση που το λογισμικό ασφαλείας εμποδίζει την προβολή του ιστότοπου. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη χρήση/μη χρήση λογισμικού ασφαλείας.