ลิขสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้นำบทความและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัท Epoch จำกัด
ทุกสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือ แจกจ่าย นอกจากได้รับการอนุญาต

เงื่อนไขการสละสิทธิ์

1.เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจจะไม่สามารถแสดงผลได้ถูกต้อง เนื่องจากวงจรการสื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ทางบริษัท Epoch จำกัด จะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้
2.ข้อมูลบนเว็บไซด์นี้อัพเดท ณ เวลาที่ใส่ข้อมูล ดังนั้น อาจไม่ถูกต้องแม่นยำ ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน
3.บริษัท Epoch จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน ในกรณีที่เกิดความเสียหายขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือได้รับความเสียหายจากการใช้งานผิดพลาดของเว็บไซต์นี้

ความต้องการของฮาร์ดแวร์

●เบราว์เซอร์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 6.0 หรือสูงกว่า
  • Firefox 2 หรือสูงกว่า
  • Safari 3 หรือสูงกว่า (สำหรับผู้ใช้ Mac)

●เกี่ยวกับ JavaScript

เว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript เบราว์เซอร์จะไม่ประมวลผลถ้า JavaScript ไม่ทำงาน เปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์ของคุณ

●ปลั๊กอินส์

หากต้องการดูรูปภาพและวีดีโอบนเว็บไซต์นี้ จำเป็นต้องติดตั้ง Flash Player ปลั๊กอินส์ (Flash Player เวอร์ชั่น 9.0.28 หรือสูงกว่า)
ตรวจสอบให้ดีว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้ติดตั้งตัวปลั๊กอินส์ ก่อนที่จะเข้าชมเว็บไซต์

หมายเหตุ

●เราอาจจะไม่สามารถยืนยันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณได้
●การใช้/ไม่ใช้ ซอร์ฟแวร์รักษาความปลอดภัย อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่ละท่าน ในกรณีที่ซอร์ฟแวร์รักษาความปลอดภัยได้ซ่อนเนื้อหาของเว็บไซต์ เราไม่รับผิดชอบใดๆ จากการใช้หรือไม่ใช้ซอร์ฟแวร์รักษาความปลอดภัย
pagetop