Användarvillkor

1. Tillämpningsområde

 1. 1.1.Följande användarvillkor gäller för din användning av innehållet och funktionaliteten på webbsidan http://aquabeads.se (hädanefter "Hemsidan") som drivs av EPOCH Traumwiesen GmbH. Genom att använda Hemsidan accepterar du att vara bunden av nedanstående villkor.
 2. 1.2.EPOCH förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst och att, vid behov, begära att du åter accepterar de ändrade villkoren innan fortsatt användning av Hemsidan.

2. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

 1. 2.1.Hemsidan innehåller grafik, bilder, animationer, sidlayouter, mallar, text, typsnitt, mjukvara, spelprogram och annan information (nedan kallat "Innehåll"). Därutöver innehåller Hemsidan varumärken och andra immateriella rättigheter.
 2. 2.2.Innehållet som finns tillgängligt på Hemsidan utgör upphovsrättsskyddad eller varumärkesskyddad egendom som tillhör EPOCH eller eller annan som har gett EPOCH licens för användningen. Alla rättigheter till denna webbplats och dess Innehåll är förbehållna över hela världen.
 3. 2.3.EPOCH erbjuder Innehållet kostnadsfritt och uteslutande för användarens egna, icke kommersiella ändamål med det förbehållet att inga copyrightmärkningar eller andra beteckningar får avlägsnas och att Innehållet inte på något annat sätt bearbetas eller förändras. All användning av Hemsidan för kommersiellt eller offentligt bruk, i synnerhet för att integrera det till andra webbplatser, t.ex. via en hyperlänk i en ram, kräver skriftligt medgivande från EPOCH.

3. Innehåll och funktionalitet

 1. 3.1.Det Innehåll som finns tillgängligt på Hemsidan har upprättats i enlighet med sedvanliga normer och har kontrollerats före publikation. EPOCH ansvarar varken för aktualitet, innehållsmässig riktighet och/eller fullständighet eller för innehållets individuella användbarhet.
 2. 3.2.EPOCH förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra Innehåll eller funktioner samt att avsluta eller avlägsna och/eller helt avbryta driften av Hemsidan utan föregående meddelande.
 3. 3.3.EPOCH tar inget ansvar för innehållet på eller funktionen av andra webbplatser som kan nås via hyperlänkar från Hemsidan då EPOCH inte har något inflytande över innehållet i dessa. Sådana länkar tillhandahålls endast som en tjänst för användaren.

5. Garanti

 1. 5.1.Hemsidan och dess Innehåll tillhandahålls i befintligt skick och utan någon som helst garanti avseende vare sig Innehållet eller Hemsidans funktion i allmänt eller särskilt hänseende.
 2. 5.2.Användning av Hemsidan är helt på användarens egen risk. EPOCH tar inget som helst ansvar för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt eller förlust av data, som må uppkomma som en följd av användningen av något Innehåll, inklusive nedladdningar, användning av spelprogram eller andra tjänster som tillhandahålls på Hemsidan. EPOCH är inte heller ansvarig för skador eller konsekvenser som uppstår på grund av olämplig eller obehörig användning av den här Hemsidan eller dess innehåll.
 3. 5.3.EPOCH tar inte ansvar för att Hemsidan är tillgänglig och fungerar utan avbrott eller fel, att tjänsterna som tillhandahålls uppfyller användarens behov eller att all överföring av data till och från Hemsidan är säker. EPOCH accepterar heller inte något ansvar för resultat som uppstår av användning av tjänsterna på Hemsidan, eller deras riktighet, fullständighet eller aktualtitet hos den information eller de tjänster som hämtas via Hemsidan. EPOCH ger heller ingen garanti för produkter eller tjänster som används, nås, hämtas eller lagras via Hemsidan.
 4. 5.4.Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller emellertid inte (i) skada som uppkommer på grund av EPOCH’s uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande, (ii) skada på liv, lem eller hälsa om det föreligger strikt ansvar.

6. Dataskydd

Dataskyddsbestämmelserna hos EPOCH Traumwiesen GmbH, som kan nås under följande länk, gäller:Dataskyddsbestämmeler.

8. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor omfattas av svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av domstolen i användarens hemvistort.

7. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor omfattas av svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av domstolen i användarens hemvistort.

8. Information om EPOCH

Firma: EPOCH Traumwiesen GmbH
Adress: Fürther Str. 27, 90429 Nürnberg
Huvudkontor: Nürnberg
HRB: Nr. 27962 hos tingsrätten i Nürnberg

VD: Willi Schiffner

Moms-nr: DE279326709
Tel. +49 (0) 911 – 528 808 50
Fax. +49 (0) 911 – 528 808 60
E-post kontakt@epoch-traumwiesen.de

Status: December 2015

pagetop
Hem  |   Sa leker du  |   Katalog  |   Mallar  |   Spel  |   Har koper du  |   Videor  |   For foraldrar  |   Kontakt