Käyttöehdot

1. Soveltamisala

 1. 1.1.Seuraavat käyttöehdot koskevat EPOCH Traumwiesen GmbH:n (jäljempänä EPOCH) verkkosivuston http://www.aquabeads.fi (jäljempänä portaali) sisällön ja toimintojen käyttöä sekä ne säätelevät kunkin käyttäjän käyttöoikeutta. Siksi portaalin käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja.
 2. 1.3.EPOCH pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ja asettaa portaalin käytön ehdoksi muutettujen käyttöehtojen hyväksymisen.

2. Tekijänoikeudet

 1. 2.1.Portaali sisältää kuvioita, kuvia, animaatioita, sivujen asetteluja, malleja, tekstejä, kirjasinlajeja, ohjelmistotyökaluja, peliohjeita ja muita tietoja (jäljempänä käytetään nimeä sisältö).
 2. 2.2.Portaalissa esitetty sisältö on EPOCH:n tekijänoikeudellisesti suojattua omaisuutta tai tekijänoikeudellisesti suojattua kolmannen osapuolen omaisuutta, jota EPOCH käyttää lisenssillä. Kaikki oikeudet tähän sivustoon ja sen sisältöön pidätetään maailmanlaajuisesti.
 3. 2.3.EPOCH antaa sisällön maksuttomasti ja ainoastaan käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön sillä ehdolla, että mainintaa tekijänoikeudesta tai muita merkintöjä ei poisteta eikä sisältöä muokata tai muuteta muulla tavoin. Kaikki portaalin sisältöä koskeva käyttö kaupalliseen tai julkiseen tarkoitukseen, varsinkin vieraisiin internetsivuihin esim. kehykseen liittäminen hyperlinkin avulla, vaatii EPOCH:n kirjallisen suostumuksen.

3. Sisältö ja toiminnot

 1. 3.1.Portaalin käytettävissä oleva sisältö on laadittu tavanomaisia huolellisuuskriteerejä noudattaen ja se on tarkistettu toimituksellisesti. EPOCH ei vastaa sisällön ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta ja/tai täydellisyydestä eikä myöskään sen yksilökohtaisesta käytettävyydestä.
 2. 3.2.EPOCH pidättää oikeuden muuttaa, lopettaa tai poistaa sisältöä ja toimintoja kokonaan tai osittain ja/tai sulkea portaalin kokonaan milloin tahansa.
 3. 3.3.EPOCH ei ota vastuuta muiden verkkosivustojen sisällöstä, jonne käyttäjä voi siirtyä portaalin hyperlinkkien kautta. Näissä on kyse vieraasta tarjonnasta, jonka sisällön suunnitteluun EPOCH ei voi vaikuttaa. Hyperlinkit ovat palvelu. EPOCH ei ole kuitenkaan vastuussa niiden sisällöstä.

5. Takuu

 1. 5.1.Portaali ja sen sisältö annetaan käyttöön sellaisenaan ilman mitään takuuta esim. sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai vastuuta sisällön käytöstä johtuvista lainrikkomuksista. Portaali voi mahdollisesti sisältää itsenäisten yritysten tuotteisiin tai palveluihin kohdistuvia viittauksia tai linkkejä.
 2. 5.2.Portaalin sisältämien palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä on itse vastuussa vahingoista, varsinkin tietokonejärjestelmää koskevista vahingoista, tai tietojen menettämisestä, jotka johtuvat tietojen ja sisällön lataamisesta sivustoltamme tai peliohjeiden tai muiden palvelujen hyväksikäytöstä.
 3. 5.3.EPOCH ei ota vastuuta tarjotuista palveluista lukuunottamatta vilpillisesti salattuja puutteita tai virheitä. EPOCH ei vastaa varsinkaan, että palvelut täyttävät käyttäjän vaatimukset, portaali toimii aina ilman keskeytyksiä ja virheitä tai on aina käytettävissä tai tietojen ja palvelujen siirron turvallisuudesta. EPOCH ei ota myöskään vastuuta seurauksista, jotka johtuvat palvelujen käytöstä tai portaalin kautta haettujen tietojen ja palvelujen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai ajankohtaisuudesta. Lisäksi EPOCH ei mene takuuseen tuotteista tai palveluista, joita käytetään, hankitaan, haetaan, ladataan tai tallennetaan portaalista.

6. Vastuu

 1. 6.1.EPOCH vastaa portaalista seuraavien säännösten ehdoin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
 2. 6.2.EPOCH ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat portaalin hyväksikäytöstä, mistä tahansa oikeusperustasta huolimatta, paitsi jos kyse on törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta tai sopimusvelvoitteiden loukkaamisesta. Lisäksi EPOCH ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja tai seurauksia, jotka johtuvat portaalin sopimattomasta tai luvattomasta käytöstä tai portaalin sisällön vuoksi syntyneistä tai siihen liittyvistä vahingoista.
 3. 6.3.Edellä mainitussa ja ilman syyllistymistä tapahtuvassa vastuutapauksessa EPOCH vastaa vain todellisesta ja ennakoitavasta vahingosta. Kaikenlainen vastuu epäsuorista ja välillisistä vahingoista tai menetetystä voitosta on lisäksi poissuljettu, sikäli kuin EPOCH ei vastaa edellä mainitun kappaleen 6.1. mukaan.
 4. 6.4.Vastuunrajoitus ei koske vaarantamisvastuuta eikä vahinkoja, jotka johtuvat elämään, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvista loukkauksista.
 5. 6.5.EPOCH ei ota vastuuta portaalin käyttömahdollisuudesta, käytön laadusta eikä ulkoasun muodosta. EPOCH ei mene takuuseen varsinkaan tietojen tai palvelujen menetyksestä tai niiden puutteellisesta, myöhästyneestä tai muutoin tavanomaisesta poikkeavasta siirrosta. EPOCH ei vastaa myöskään kolmannen osapuolen tarjoamasta sisällöstä, varsinkaan linkitettyjen sivujen sisällöstä.

7. Sovellettava laki

Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tämä lakiviittaus ei koske kuluttajasuojaa koskevia määräyksiä siinä maassa, jossa käyttäjä on kirjoilla.

8. Yritystiedot EPOCH

Nimi: EPOCH Traumwiesen GmbH
Osoite: Fürther Str. 27, 90429 Nürnberg
Kotipaikka: Nürnberg, Saksa
Kaupparekisteri: 27962 Amtsgericht Nürnberg


Toimitusjohtaja: Willi Schiffner


VAT-numero: DE279326709
Puh.: +49 (0)911 - 528 808 50
Faksi: +49 (0)911 - 528 808 50
S-posti: kontakt@epoch-traumwiesen.de

Versio: marraskuu 2015

pagetop
Etusivu  |   Teko-ohjeet  |   Tuotteet  |   Mallikuvat  |   Peli  |   Jälleenmyyjät  |   Videot  |   Vanhemmille  |   Yhteystiedot